Τατούλης

Η ΚΕΝ αναζητεί εξωτερικούς πωλητές για την Αρκαδία:

Πέμ, 07/11/2019 - 18:28

Η ΚΕΝ αναζητεί εξωτερικούς πωλητές για την Αρκαδία:

Αρμοδιότητες:

Παρουσίαση της εταιρείας, των υπηρεσιών και των προϊόντων της και
σύνταξη οικονομικών προσφορών.

Παροχή προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών
της ΚΕΝ.

Προώθηση και ανάπτυξη των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών με βάση
τις βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων.

Συνεχής παρακολούθηση, διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου.

Επίτευξη στόχων βάση μηνιαίου πλάνου πωλήσεων
 
Απαραίτητα Προσόντα:
Αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες

Πάθος για την εξυπηρέτηση του πελάτη

Προϋπηρεσία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση

Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y, tablet

Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών

Ικανότητα και διάθεση επίλυσης προβλημάτων

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο

Δίπλωμα οδήγησης

Ευχέρεια στη μετακίνηση

Δυνατότητα ταξιδίων
 
Παροχές:

Σταθερός μισθός

Bonus βάσει πωλήσεων και επίτευξης στόχων

Συνεχής εκπαίδευση (νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προσωπική ανάπτυξη)

Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικών στο kentripolis@gmail.com

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6942462399-2711101968

ΚΕΝ Τρίπολης, Ελευθερίου Βενιζέλου 52-54